dimarts, 2 de desembre de 2008

Afectació del TGV a Riudarenes

Aquest és l'aspecte actual de les obres del TGV, o AVE, al seu pas per Riudarenes (La Selva). A la foto superior, la via fregant la zona humida de la Camparra. Aquest és un espai natural de gran valor biològic per la raresa de les zones humides naturals en planes tan humanitzades com la nostra. A més, conté una gran diversitat d'amfibis i rèptils, entre els que destaca la tortuga d'estany. L'afectació del TGV s'ha volgut compensar amb la construcció d'una nova zona humida en el mateix terme municipal de Riudarenes, a la zona de l'Esplet. És això que en diuen 'mesures compensatòries'. Bé, s'ha de reconèixer que és millor tenir-les que no tenir-les. Tanmateix la despesa neta en termes de territori malbaratat és la mateixa.

A les dues fotos inferiors s'observa els voltants de Can Martorell, balcó de l'alta velocitat, en paraules de l'amic Salvador Soler. Aquest indret ja havia estat objecte d'un altre notícia a 'Espais Desnonats', ara podem apreciar com evolucionen els talussos: el de terra i el de ciment.