dissabte, 1 de setembre de 2007

Desenvolupament urbanístic
Grues de construcció a Llagostera (Gironès), agost de 2007.